Hoe voorkom ik overeten in het weekend?

Hoe voorkom ik overeten in het weekend? Er is niets mis mee om de touwtjes een beetje te laten vieren. Structureel overeten op vrijdag, zaterdag en zondag is echter een ander verhaal en kan niet alleen je fysieke doelen flink in de weg staan, maar ook zorgen voor een vervelend schuldgevoel en spijt. Herken je jezelf hierin en heb je daar je buik van vol? Gelukkig is het prima mogelijk om lekker te genieten van het weekend, zonder dat het je resultaten in gevaar brengt. Daarover lees je alles in dit artikel. 

Waarom zijn we in het weekend eerder geneigd tot overeten?

Het is niet meer dan normaal dat het eetpatroon dat je er in de weekenden op na houdt iets anders is dan van maandag tot en met vrijdag. Dagelijkse bezigheden als werk of studie creëren vaak een vast ritme waarbinnen het altijd makkelijker is om je aan je voorgenomen plan te houden, op gezette tijden te eten, je maaltijden te plannen en consequent te trainen. Dat ritme valt op weekenddagen weg, en daarmee verandert ook al snel je eet- en drinkgedrag en de structuur in je voedingspatroon.

Meer eten op weekenddagen

Voor veel van ons is het weekend bij uitstek het moment om wat minder ‘streng’ te zijn dan op weekdagen. Vanuit fysiologisch oogpunt gezien is dat eigenlijk gek: je lichaam heeft tenslotte geen idee welke dag het is en hoewel veel mensen in het weekend vrij zijn, werkt de energiebalans van vrijdag- tot en met zondagavond op precies dezelfde manier als de rest van de week. Als je er langer over nadenkt is het daarom niet realistisch om te verwachten dat een (flink) energiesurplus op zaterdag een ander effect op je lichaam heeft dan op dinsdag.

Een onderzoek uit 2008 onderzocht de invloed van het weekend op het lichaamsgewicht van 48 gezonde Amerikaanse vrouwen. De vrouwen kregen een calorierestrictie voorgeschreven waardoor zij op weekdagen inderdaad allemaal afvielen. In het weekend nam de calorie-inname toe met als gevolg dat het afvallen stagneerde of waardoor ze zelfs weer iets aankwamen [1].

Anders eten op weekenddagen

We lijken niet alleen geneigd tot (iets) meer eten op weekenddagen, ook de inhoud van het voedingspatroon verandert vaak mee. Recent onderzoek uit Scandinavië zag onder een brede leeftijdsrange duidelijk dat de consumptie van volkorenproducten, groente en fruit in het weekend daalde. Tegelijkertijd steeg de inname van alcohol, sterk bewerkte voedingsmiddelen en producten en maaltijden met een relatief hoge energiedichtheid en weinig nuttige voedingsstoffen [2]. Vergelijkbare resultaten zijn uit eerder onderzoek al naar voren gekomen [3].

Wat is het verschil tussen overeten, eetbuien en binge eating?

Voor we overgaan op de mogelijke oorzaken van overeten in het weekend en hoe dit te voorkomen, is het goed om eerst te kijken naar de definities van en verschillen tussen overeten, eetbuien en binge eating. Deze begrippen worden al snel door elkaar gehaald. De overlap is dat het alle drie een verstoorde relatie met voeding/afwijkend eetgedrag betreft, maar een belangrijk verschil in dat met name eetbuien en binge eating ook kunnen uitmonden in een eetstoornis. Dit beperkt zich logischerwijs niet tot het weekend, heeft andere gevolgen en behoeft een andere aanpak.

Wat is overeten?

Overeten is letterlijk te veel eten. Hoeveel te veel is verschilt van mens tot mens. Het komt erop neer dat je meer eet dan je qua energie nodig hebt en meer dan goed is om de doelen die je voor ogen hebt te behalen of handhaven. Je kunt je vast wel een moment voor de geest halen waarop je iets zo lekker vond dat je door bleef eten terwijl je eigenlijk al vol zat en daarna haast uit elkaar barstte. Overeten onderscheidt zich van eetbuien op gebied van controle, die is in het geval van overeten namelijk nog wel gewoon aanwezig.

Wat zijn eetbuien en binge eating?

Eetbuien zijn momenten waarin je een grote hoeveelheid eten wegwerkt terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Ook hier is het lastig om ‘grote hoeveelheid’ concreet te maken, maar het kan oplopen tot wel 10.000 calorieën. Typerend aan eetbuien is het verlies van controle [4]. Er is geen beheersing meer mogelijk over het eigen eetgedrag en zelfs terwijl hele negatieve gevoelens van schuld, teleurstelling en zelfs walging zich tijdens het eten al voordoen kan je er niet mee stoppen.

Eetbuien die worden opgevolgd door bijvoorbeeld braken (compenseren) zijn kenmerkend voor de eetstoornis Boulimia Nervosa. Bij binge eating wordt vaak in korte tijd van slechts enkele uren een grote hoeveelheid gegeten. Schuldgevoel, schaamte en walging gaan hier vaak mee gepaard en ook het gebrek aan controle is tekenend bij binge eating. Minder vaak komt compensatiegedrag zoals overgeven voor waardoor gewichtstoename meer wordt gezien bij binge eating [1].

Objectief en subjectief

In overeten en eetbuien kan onderscheid gemaakt worden tussen objectief en subjectief. Op het moment dat je daadwerkelijk grote hoeveelheden eet en daarbij ook het verlies van controle ervaart spreken we van een objectieve (feitelijke) eetbui. Als je het verlies van controle ervaart maar enkel gevoelsmatig te veel eet, van een subjectieve eetbui. Bij overeten is de controle altijd nog aanwezig. Subjectief overeten is wanneer je voor je gevoel te veel gegeten hebt terwijl dit eigenlijk niet zo is. Objectief wanneer het wel zo is.

Wanneer is er sprake van een eetstoornis?

Als objectieve eetbuien terugkerend zijn, al dan niet in combinatie met compensatie als braken of laxeren, is waarschijnlijk eerder sprake van een eetstoornis dan van een verstoorde relatie met voeding. Ook als het compensatiegedrag uitblijft maar er wel herhaaldelijk buien zijn waarbij in korte tijd extreem veel wordt gegeten (binge eating) neigt dit naar een eetstoornis. Er is officieel pas sprake van een eetstoornis wanneer deze gediagnosticeerd is door een professional.

Hoe kan verstoord eetgedrag zoals ieder weekend overeten ontstaan?

Overeten kan op verschillende manieren getriggerd worden, waarover hieronder meer, maar ten grondslag aan verstoord eetgedrag op zich liggen vaak overgewaardeerde gedachtes in relatie tot uiterlijk/gewicht en een negatief lichaamsbeeld. Met overwaardering wordt bedoeld dat jouw gedachtes hierover en de waarde die je daaraan toekent niet stroken met de werkelijke waarde.

Je vindt jezelf bijvoorbeeld dik als je boven een X getal op de weegschaal uitkomt of omdat je je zo ‘voelt’. Je koppelt daar allerlei negatieve gevolgen aan zoals dat je daardoor minder leuk bent dan andere mensen en dat anderen jou waarschijnlijk niet aantrekkelijk vinden. De waarde die je aan jezelf en je lichaam toekent wordt als het ware bepaald door deze gedachten [5] [6]. Hieruit kan gedrag voortkomen in relatie tot voeding, zoals jezelf strenge restricties opleggen die moeilijk zijn vol te houden.

Welke factoren kunnen overeten in het weekend triggeren?

Een negatief zelfbeeld, een ongewone fixatie op gezondheid en het nastreven van een bepaald (dun, gespierd of allebei) fysiek voorkomen vormen vaak de basis voor verstoord eetgedrag. Het gedrag dat hieruit voortkomt en de keuzes die je hierdoor maakt kunnen die verstoorde relatie met voeding in stand houden en zelfs versterken. Hieronder lichten we een aantal van deze factoren uit.

Een rigide voedingspatroon door de week

Een rigide en inflexibel voedingspatroon waarbij je veel dingen niet mag van jezelf, is moeilijk te handhaven op de lange termijn. Een van de dingen die kunnen gebeuren als je de hele week (te) streng bent voor jezelf is dat je in het weekend de touwtjes (te) erg laat vieren bij wijze van beloning voor al je harde werk op andere dagen. Het resultaat is een overkill aan eten en drinken waarvan je achteraf baalt en dat uiteindelijk helemaal niet bijdraagt aan het resultaat dat je voor ogen hebt.

Een alles of niets mind-set

Sluit enigszins aan op een rigide/inflexibele houding ten opzichte van voeding. Je labelt eten als gezond of ongezond en bent van mening dat alles dat niet onder het label gezond valt, per definitie ongezond is. Het verschil tussen een tosti of een heel big mac menu bestaat in jouw ogen niet. Als je vervolgens in het weekend ergens bent waar niets ‘gezonds’ is kan je net zo goed losgaan op alles dat er wel is (is dan de gedachte) daarbij houd je totaal geen rekening meer met de voedingskeuzes die je maakt waardoor je al snel overeet.

Cheatmeals/cheatday

Het idee klinkt leuk en onschuldig: je zet je zelf vijf of zes dagen per week op rantsoen vanuit de overtuiging dat ofwel een laag caloriebudget ofwel het elimineren van allerlei voedingsmiddelen zullen bijdragen aan het verkrijgen of behouden van een bepaald fysiek voorkomen. Om jezelf te belonen mag je in het weekend een cheatmeal, of misschien zelfs een hele cheatday. Hierna kan je er weer de hele week tegenaan!

Het idee is minder leuk en onschuldig. Cheatmeals wekken de indruk dat je iets doet dat niet mag. Eten is geen misdaad, ook niet als het om sterk bewerkte producten gaat of om maaltijden die hoog in calorieën, suikers, vetten, zouten en laag in nuttige voedingsstoffen zijn. Cheatmeals zijn bij uitstek geschikt om in een keer een grote hoeveelheid calorieën in je mik te douwen zonder dat je daar enige notie van hebt. Zo’n lekkere zak naturel ribbelchips bijvoorbeeld, die is al halfleeg voor je het woord naturel ribbelchips hebt uitgesproken en dan ben je ruim 500 kcal verder. Voeg er nog een of meer ‘cheatproducten’ aan toe en tel uit je winst.

Overeten als gevolg van stress en negatieve emoties?

Het begrip cognitieve bandbreedte slaat op de mentale capaciteit die beschikbaar is voor het controleren van impulsen en het maken van verantwoorde keuzes. Op het moment dat de cognitieve bandbreedte afneemt, wordt het dus moeilijker om je aan voorgenomen gedrag te houden, om je er bijvoorbeeld toe te zetten te gaan trainen terwijl je eigenlijk geen zin hebt, om te leren voor een tentamen dat voor de deur staat of om een verse en voedzame maaltijd te bereiden.

Een voorname oorzaak van het afnemen van de cognitieve bandbreedte is schaarste. Deze kan zich voordoen in uiteenlopende stressoren waaronder structureel te weinig slaap, te weinig lichaamsbeweging, een eenzijdig voedingspatroon of externe schaarste door geldzorgen, relatieproblemen of erge werkstress. Cognitieve capaciteiten nemen af en een focus ontstaat op datgene waarbinnen de schaarste zich voordoet [7].

Een gevolg hiervan in relatie tot overeten kan zijn dat je door het toedoen van schaarste en weinig beschikbare cognitieve bandbreedte, niet meer de focus hebt om de voedingskeuzes te maken die aansluiten op je doelen. Je geeft daardoor (veel) eerder toe aan gemak en lekkere trek. Om het patroon van regelmatig overeten te doorbreken is het in dit geval zaak om de bron van schaarste aan te pakken zodat er meer ruimte ontstaat om je goed te kunnen focussen op de doelen die je voor ogen hebt.

Wat kan je doen om het patroon van overeten in het weekend te doorbreken?

Als de keuzes die je ieder weekend maakt qua eten en drinken je tegen gaan staan, omdat je weet dat het hierdoor moeilijk is je doelen te behalen, omdat je je er minder fit door voelt en omdat je baalt van jezelf op maandagochtend is het tijd om het patroon voor eens en voor altijd te doorbreken. Hiervoor zijn, afhankelijk van de onderliggende oorzaak, verschillende strategieën:

Ontwikkel een voedingspatroon en gezonde lifestyle die je vol kunt houden

Iedere dag trainen en je aan een streng voedingspatroon houden waarbij je alles dat je eet tot op de gram afweegt, is absoluut op geen enkele manier ‘beter’ voor je dan vier keer per week trainen en een verantwoord, compleet en flexibel voedingspatroon hanteren. Bijvoorbeeld een flexibel voedingspatroon dat grofweg uit 80% verantwoorde keuzes bestaat en voor 20% uit dingen die qua nutriënten niet veel toevoegen maar waar jij van kunt genieten. Waarom niet? Omdat de eerstgenoemde waarschijnlijk niet houdbaar is en schaarste veroorzaakt. In dit geval schaarste op het gebied van onbezorgdheid, spontaniteit en genieten van lekker eten. Dat breekt je op en na een stressvolle week heb je in het weekend niet meer de wilskracht om je strenge regime voort te zetten, met alle gevolgen van dien.

Stop met zwart-wit denken: er bestaan geen ‘goede of foute’ producten/maaltijden

Met uitzondering van allergieën of andere medische redenen waardoor je iets niet kunt eten, bestaan er geen goede en foute of gezonde en ongezonde producten. Probeer deze manier van zwart-wit denken over eten los te laten. Je moet alles altijd plaatsen binnen de context van je volledige voedingspatroon en leefstijl. Als je over het algemeen de juiste hoeveelheid energie en alle benodigde voedingsstoffen in de goede verhoudingen binnenkrijgt, is bijvoorbeeld elke dag een koekje bij de thee eten niet ‘ongezond’. Dat is zelfs een stuk beter dan dit iedere keer weigeren en vervolgens op vrijdagavond het hele pak leeg (vr)eten.

Creëer bewustwording rondom (eet)gedrag

Probeer bewust stil te staan bij de momenten waarop je geneigd bent tot overeten of dit doet. Wat is de aanleiding van dit gedrag? Wat is er eventueel aan vooraf gegaan? Hoe voel je je op die momenten? Als je dit op een overzichtelijke manier voor jezelf bijhoudt ontdek je mogelijk een patroon. Vervolgens kan je vanuit daar kijken wat je kunt veranderen om dit patroon te doorbreken. Ook is het goed om te proberen niet emoties of gebeurtenissen, maar je honger- en verzadigingsgevoel leidend te laten zijn in wanneer en hoeveel je eet. Heb je trek, of loop je nu naar de ijskast toe uit verveling? Eet je door omdat je nog niet verzadigd bent, of omdat je het nu eenmaal heel lekker vindt wat er voor je neus staat?

Acceptatie van jezelf, jouw keuzes en de gevolgen daarvan

Hoe je eruitziet en wat je eet of drinkt doet niets af aan wie je bent als mens. Niets aan de kwaliteiten die je hebt, aan hoe leuk je bent, aan de liefde die je geeft. Probeer, hoe moeilijk ook, deze dingen los van elkaar te zien. Accepteer jezelf, waardeer je lichaam en zie eten niet als een potentieel gevaar dat ervoor kan zorgen dat je minder waard wordt. Accepteer ook de keuzes die je maakt en de invloed die ze hebben. Sta erbij stil, overweeg de gevolgen en hak een knoop door. Heb je vandaag erge trek in iets van een niet nader te noemen fastfoodketen met een drive through mogelijkheid, waar je al lang niet geweest bent? Voel je je daarna altijd een klein beetje opgeblazen en naar? Is dat gevoel achteraf vandaag het genieten van dit eten waard? Prima, dan kies je daarvoor en ga je vervolgens gewoon verder met het bewandelen van de goede weg die je bent ingeslagen.

Vraag om hulp!

Patronen doorbreken en een lifestyle vinden die zowel bijdraagt aan de doelen die je hebt, als die je goed kunt volhouden, is gewoon moeilijk. Dat geldt echt niet alleen voor jou. Je wordt de hele dag geleefd, er is altijd van alles gaande en dit soort processen vragen nu eenmaal veel focus. Als jij de wil hebt om te veranderen maar niet zo goed weet hoe je dit moet aanpakken, zoek hier dan hulp bij. Dat is geen zwaktebod maar juist heel krachtig. Daarbij: onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat mensen die tijdens leefstijlinterventies regelmatig contact hebben met een persoonlijke coach die hen hierin begeleidt, veel vaker succesvolle veranderingen realiseerden op de lange termijn. Waarom zou je daarmee wachten? Onze coaching service is er speciaal op gericht om mensen met behulp van een persoonlijk plan dat is ontwikkeld door experts, en individuele online coaching te helpen zowel fysiek als mentaal optimaal fit te worden. Meer informatie vind je hier.

Heeft overeten in het weekend altijd een negatieve impact op je resultaat?

Of overeten in het weekend altijd een negatieve impact op je resultaten heeft hangt op de eerste plaats natuurlijk af van de mate van overeten en hoe vaak het gebeurt. Als het je over het algemeen heel goed lukt om consistent te zijn in de dingen die bijdragen aan de fysieke doelen die je hebt zoals verantwoorde voedingskeuzes maken, regelmatig trainen, voldoende slapen en ontspannen, is het natuurlijk helemaal niet erg als je een keer een avond anders/veel eet of lekker doorzakt in de kroeg. Zodra je de volgende dag de draad gewoon weer oppakt is er echt niets aan de hand. Zelfs als je dit elke week doet, hoeft het geen problemen te geven. Onderzoek laat zien dat mensen die zich gedurende de week bewust zijn van wat ze eten en hoeveel, goed in staat zijn het weekend daarmee te compenseren [8].

Compenseren vanuit de juiste mindset

Voor we verder gaan op de compensatiestrategie eerst even dit: de mindset die je hierbij hebt is namelijk heel belangrijk. Doe je bijvoorbeeld aan krachttraining en vind je het leuk jezelf hierbinnen telkens nieuwe doelen/uitdagingen te geven? In dat geval let je waarschijnlijk ook op je voeding. Dat is heel iets anders dan letten op je voeding uit angst om aan te komen of uit walging van je huidige voorkomen. Als je het belangrijk vindt om goed voor je lichaam te zorgen, vaak bezig bent met een fysiek doel (vanuit positieve en autonome motivatie) en ook enorm geniet van de stad in met je vrienden als het weekend is, kan je het volgende doen om je resultaat en progressie te waarborgen:

 • Vermenigvuldig het caloriebudget dat je op dit moment aanhoudt met zeven (de week heeft zeven dagen). Het getal dat hieruit komt is dus het totaal aantal calorieën per week dat jij binnen kunt krijgen om je huidige doel te behalen of vast te houden;
 • Bepaal hoeveel van deze dagen je boven budget zult zitten;
 • Bereken aan de hand hiervan hoeveel je op de overige dagen je budget moet verlagen om binnen je weekbudget te blijven.

Jouw dagelijkse caloriebudget van dit moment is bijvoorbeeld vastgesteld op 1850 kcal. 1850 X 7 = 12950. Zaterdag is je vaste stapavond en die is altijd hoog in zowel sfeer als calorieën. Je stelt vast dat je op zaterdagen wel zo’n 2500 kcal naar binnenkrijgt. 12950 – 2500 = 10450 kcal die overblijven voor de rest van de week. Dat zijn in dit geval nog zes dagen: 10450:6 = 1741.67. Dit betekent dat jouw dagelijkse kcal budget op de overige dagen naar beneden stelt tot 1742 kcal, zodat je op zaterdag kunt genieten zonder dat het je resultaat in de weg zit.

Conclusie: voorkom overeten door de hele week te doen wat werkt voor jou!

Hoewel overeten in het weekend dus verschillende oorzaken kan hebben, zijn de belangrijkste factoren die hiertoe leiden, te streng zijn voor jezelf en/of een buitenproportionele waarde toekennen aan gewicht en fysiek, te voorkomen. Door je lichaam te accepteren, respecteren en waarderen om wat het is en voor je doet in plaats van alleen oog te hebben voor hoe het eruit ziet, is het mogelijk om de fixatie op gewicht of gewichtsverlies los te laten. Vanuit hier kan ruimte ontstaan om een gezondere relatie met voeding te creëren, die je erbij helpt om niet belachelijk streng te zijn voor jezelf op een manier die niet is vol te houden.

Gezondheid en genieten gaan heel goed samen

Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Een fitte en gezonde lifestyle betekent niet dat je de hele dag alleen maar salades zonder dressing en magere kwark kunt eten. Je kunt alles eten, zolang je basis goed is. De 80/20 richtlijn is een goede om aan te houden. 80% van je voedingspatroon en overige leefstijlkeuzes draagt goed bij aan de resultaten die je voor ogen hebt. De overige 20% vul je in met dingen die je lekker vindt, waar je blij van wordt of die je helpen te ontspannen. Dit is iets wat je waarschijnlijk de rest van je leven vol kunt houden. Hele strenge en inflexibele regels waar je het liefst zo min mogelijk van afwijkt niet. Onherroepelijk zal er schaarste optreden en daardoor neemt de focus op wat je niet kunt en mag toe, tot je er niet langer weerstand aan kunt bieden en losgaat op een manier die inderdaad niet wenselijk is.

Wees je bewust van wat je wanneer eet en waarom je dit doet

Bewustwording rondom eten en de keuzes die je op dit gebied maakt heeft een sleutelrol in het doorbreken van eventuele ongewenste patronen. Hoe komt het dat je (in het weekend) meer eet dan je eigenlijk gepland had? Welke gevoelens en gebeurtenissen gaan hieraan vooraf? Eet je omdat je echt trek hebt of omdat je verveeld bent, gespannen of uitgeput bent van alle restricties die je jezelf voortdurend oplegt? Dit levert je de inzichten op die je nodig hebt om deze cirkel te doorbreken. Ook stelt het je in staat om weloverwogen voedingskeuzes te maken op basis van wat jij denkt dat je lichaam op dat moment nodig heeft in plaats van die keuzes te laten beïnvloeden door je mentale gesteldheid.

Stop met het categoriseren van eten in goed en fout

Eten is geen misdaad. Je hoeft je niet schuldig te voelen als je een keer een toetje neemt. Het is nergens voor nodig om spijt te hebben van een pizza bestellen, en je resultaat is niet in een keer weg na een avond in een all you can eat sushirestaurant. Als je dit alles elke dag doet, draagt het waarschijnlijk niet bij aan een fit gevoel en een goede gezondheid. Dat geldt echter net zo goed voor een eenzijdig voedingspatroon dat bestaat uit hoofdzakelijk rauwe groenten en allerlei magere producten.

Je lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid energie, vetten en eiwitten nodig, net als vitamines, mineralen en vezels. Dat realiseer je door een volwaardig voedingspatroon dat is afgestemd op jou als individu en eventuele medische indicaties. Daarnaast heb jij als mens ontspanning nodig, daar doe je dat lichaam uiteindelijk ook veel meer een plezier mee dan steeds maar in gedachten bezig zijn met wat je wel en niet ‘mag’.

Accepteer en respecteer je lichaam

Verbreed je horizon en probeer oog te hebben voor alle toffe dingen die jouw lichaam kan en doet. Je moet jezelf niet beoordelen op basis van hoe je eruitziet. Kijkend naar het grote geheel, is dat maar een minuscuul onderdeel van wie je bent. Het is in de huidige wereld niet altijd makkelijk om je niet gek te laten maken door de schoonheidsidealen die ons worden voorgehouden, maar het is het proberen meer dan waard.

Jezelf laten leiden door dit soort belachelijke opvattingen kan zorgen voor een negatief lichaamsbeeld en daarmee een verstoorde relatie met voeding. Dit soort dingen houden overeten, of nog veel ernstiger zoals eetbuien/binge eating, eerder in stand dan dat je ze ermee voorkomt. Er zijn heel veel redenen die jou als mens prachtig maken, probeer die te zien. Een positief lichaamsbeeld vormt een basis om goed voor dat lichaam te willen zorgen. Verantwoorde voedings- en lifestylekeuzes zullen dan volgen. Niet vanuit een uiterlijke wens, maar omdat je jouw lichaam dankbaar bent voor wat het allemaal voor je doet.

Een persoonlijk plan en individuele coaching

Om hulp vragen klinkt misschien heftig maar dat is het helemaal niet. Als je kraan stuk is bel je toch ook een loodgieter in plaats van zelf te gaan sleutelen? Waarom zou je dat niet doen als het je zelf niet lukt om een positief lichaamsbeeld te creëren, om ongewenste eetgewoonten te doorbreken of om de transformatie te maken naar een meer fitte en gezonde lifestyle? Ook als je hulp inschakelt ben je nog altijd zelf degene die verandering moet realiseren.

Hierbij iemand betrekken die gespecialiseerd is op dat gebied kan je simpelweg helpen bij het verkrijgen van belangrijke inzichten, bij het vinden van duurzame motivatiebronnen en bij het scherpstellen waar je nu eigenlijk precies naartoe wilt en waarom. Dit soort hulp vragen is geen teken van zwakte, maar zal je uiteindelijk juist sterker maken. Onze coaching service is er speciaal op gericht om jou uit het leven te laten halen wat je zou willen, op een manier die werkt voor jou. Wil jij fysiek en mentaal (weer) krachtiger, fitter en energieker in het leven staan? Klik dan hier voor meer informatie.

Geschreven door:

Tom Barten, Founder Founder van Changing Life
Tom Barten is de oprichter van Changing Life. Vanuit een eigen frustratie en behoefte heeft hij Changing Life opgericht. Letterlijk en figuurlijk zat hij niet lekker in zijn vel. Op 4 september 2006 besloot hij om het roer om te gooien en zijn leven in positieve zin te veranderen. Hij ging aan de slag met zijn fysieke en mentale gesteldheid. Het is sinds 2012 zijn persoonlijke missie om mensen te helpen meer uit het leven te halen door de domeinen Body, Mind en Life met elkaar te verbinden. Dit is de door hem ontwikkelde neurobiopsychosociale methode. Tom Barten heeft twee bestsellers op zijn naam en kwam bij zijn debuut op #2 binnen in de Besteller 60. Hij is samen met zijn vriendin Denise woonachtig in Amsterdam. In zijn vrije tijd houdt hij van sporten (krachttraining en skaten), vogelen en lezen. Dat laatste doet hij het liefste in het zonnetje op een terras onder het genot van een heerlijke cappuccino. In het Changing Life Magazine kun je alle artikelen van Tom Barten lezen.

Bron

 1. Racette SB, Weiss EP, Schechtman KB, Steger-May K, Villareal DT, Obert KA, Holloszy JO. Influence of weekend lifestyle patterns on body weight. Obesity (Silver Spring). 2008 Aug;16(8):1826-30. doi: 10.1038/oby.2008.320. Epub 2008 Jun 12. PMID: 18551108; PMCID: PMC3740215. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18551108/
 2. Nordman M, Matthiessen J, Biltoft-Jensen A, Ritz C, Hjorth MF. Weekly variation in diet and physical activity among 4-75-year-old Danes. Public Health Nutr. 2020 Jun;23(8):1350-1361. doi: 10.1017/S1368980019003707. Epub 2020 Feb 18. PMID: 320665 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32066519/
 3. Jahns L, Conrad Z, Johnson LK, Scheett AJ, Stote KS, Raatz SK. Diet Quality Is Lower and Energy Intake Is Higher on Weekends Compared with Weekdays in Midlife Women: A 1-Year Cohort Study. J Acad Nutr Diet. 2017 Jul;117(7):1080-1086.e1. doi: 10.1016/j.jand.2017.01.012. Epub 2017 Feb 28. PMID: 28254199. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28254199/
 4. Miltenburg E. Geerets T. Verwegen C. Mohnen E. Balke P. Richtlijn 6: Eetstoornissen. Dieetbehandelingsrichtlijnen.nl https://www.dieetbehandelingsrichtlijnen.nl/
 5. Murphy R, Straebler S, Cooper Z & Fairburn CG. Cognitive Behavioral Therapy for Eating Disorders. Psychiatr Clin North Am. 2010 Sep; 33(3): 611–627. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20599136/
 6. Jansen A, MulkensS. Cognitieve therapie: theorie en praktijk: hoofdstuk 13 cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen en obesitas. Bohn Stafleu van Loghum, 2011. https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/files/73241364/Mulkens_2011_Cognitieve_therapie_bij_eetstoornissen_en_obesitas.pdf
 7. Schaarste - Mullainathan, Sendhil; Shafir, Eldar
 8. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40519-015-0214-z.pdf https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40519-015-0214-z.pdf