Zelfbeeld

Zelfbeeld is jouw perceptie over je totaal aan fysieke en mentale eigenschappen, kwaliteiten en prestaties.