Word mentaal de fitste versie van jezelf

Body & Mind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met Personal Body Plan helpen we je fysiek de fitste voor jezelf te worden. Daarnaast zijn we achter de schermen bezig met de ontwikkeling van Personal Mind Plan om je te helpen mentaal de fitste versie van jezelf te worden. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang.

Onze wetenschappelijk onderbouwde methode

Beliefs

Het doel binnen de pijler 'overtuigingen' is datgene te vinden wat jouw leven zin geeft. Het vormt het fundament van je bestaan en geeft je leven vorm. Zingeving kan uiteindelijk ook invloed hebben op het geluksgevoel dat jij ervaart, zowel in positieve als negatieve zin. Het is dus niet per definitie zo dat jij als meer zingeving ervaart, je ook gelukkiger bent. Daarvoor zal zingeving namelijk ook moeten leiden tot voldoening. Als er zowel sprake is van zingeving en voldoening dan is sprake van een positieve emotie, wat leidt tot een verhoging van het geluk. Geluk is niet het doel, maar hooguit een gevolg van datgene wat jouw leven zin geeft.

Thoughts

Het doel van de pijler 'gedachtes' is het onderzoeken van je gedachtes om er uiteindelijk voor te zorgen dat je jezelf voedt met helpende, ondersteunende gedachtes. Je oefent invloed uit op je gedachtes door er eerst bewust van te worden, ze vervolgens te onderzoeken, ze ter discussie te stellen en de denkfouten vervolgens te corrigeren. Heb je dat gedaan, dan ga je zien dat jij jezelf projecteert op de ander en de ander altijd een reflectie is van jezelf. Met de pijler 'gedachtes' leert je hoe je mind werkt, bepaal je wat je gewenste mindset is en wat je verschillende rollen als persoon zijn.

Feelings

Dat je leven zin heeft hoeft niet per se te betekenen dat het je gelukkig maakt. Om geluk te kunnen ervaren is het belangrijk dat er balans is tussen het ervaren van positieve en negatieve emoties. Met de pijler 'gevoelens' leer je wat de functie van emoties is om zo ook te kunnen bepalen wat het onderscheid is tussen gedachtes en emoties. Door onderscheid te maken tussen gedachtes en emoties leer je jouw emoties ook beter te managen. Het doel van de pijler 'gevoelens' is het ervaren van meer positieve emoties, zodat je meer veerkracht ontwikkelt en hiermee het geluksgevoel positief beïnvloedt.

Behaviour

Uiteindelijk gaat het erom dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met je levensmissie en je gedrag verandert. Met de pijler 'gedrag' stel doelen op om je levensmissie te kunnen verwezenlijken. Hiervoor ga je gedragsexperimenten uitvoeren, waarvoor jij jezelf kan motiveren. Heb je gevonden wat werkt in het bereiken van je levensmissie dan zorg je ervoor dat je gewoontes vormt van deze gedragingen en leer je hoe je een terugval kan voorkomen. Op deze manier zorg je er zelf voor dat het leven loopt zoals gewenst, wat eindelijk bijdraagt aan de zingeving van je bestaan.


Word de regisseur van je leven

Bij Personal Body Plan staat ‘gedrag’ op nummer één en dat is niet zonder reden. Je kunt pas dingen veranderen als je bewust bent van je gedrag en om je resultaat te behouden zul je gewenste gewoontes moeten vormen.

Hiervoor is focus nodig en zullen je Body en Mind samen moeten werken. Dit betekent dat we achter de schermen met ons team van experts bezig zijn om ‘Personal Mind Plan’ te ontwikkelen.

Hoe word je de persoon die je graag wilt zijn? Wat geeft jouw leven zin? We richten ons op je fysieke, mentale, emotionele en spirituele energie. Deze breng je in harmonie met elkaar, waardoor je ontwikkelt en groeit als mens.

Met Personal Mind Plan reiken wij je, vanuit verschillende themagerichte programma’s, de handvatten aan om als mens te kunnen excelleren. Word de regisseur van je eigen leven.