Neurobiopsychosociale aanpak

Wij richten ons op een blijvend resultaat door de domeinen Body, Mind & Life met elkaar te integreren binnen het kader van het connectoom. Multidisciplinaire kennis geïntegreerd in een neurobiopsychosociaal framework.

Neurobiopsychosociaal

Het biopsychosociale model

Het biopsychosociaal model (ontwikkelt door George L. Engel) weerspiegelt gezondheid en ziekte door de complexe interactie van biologische factoren, psychologische factoren en sociale factoren (cultuur, relaties, sociaaleconomisch, etc.).

Alle drie deze domeinen hebben invloed op jou als mens en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het is circulair. Een wijziging op één domein heeft wijzigingen op de andere domeinen tot gevolg. Het gaat om jou als totaalmens.

 

Neuro-bio-psycho-sociaal framework

Preventie vraagt in de basis om een complete aanpak aangezien de onderlinge domeinen met elkaar interacteren. ‘Biopsychosociaal denken’ betekent dat je verschillende brillen tegelijk opzet. Multidisciplinair uitzoomen: in plaats van of-of, zoek je de verklaring in en-en-en-en-en.

Wij hebben het model uitgebreid met onze eigen inhoudelijke filosofie door de domeinen Body (het lichaam), Mind (de geest) & Life (de wereld) samen te brengen. Deze worden geïntegreerd, gecoördineerd en gereguleerd door het connectoom (het totaal aan verbindingen in het brein).

Changing Life Connect

We ontwikkelen onze oplossingen vanuit deze inhoudelijke filosofie. We zetten technologie in als mechanisme om onze oplossingen toegankelijk en betaalbaar te maken voor een grote(re) groep mensen. Op deze manier hopen wij een bijdrage te leveren aan een hogere kwaliteit van leven.

Dit doen we op basis van een netwerkstructuur, wat wij om hebben gedoopt tot het Team-Around-The-Team (TATT) model. Het zorgt ervoor dat specialisten, coaches en andere stakeholders rondom de member circuleren. De member, die staat bij ons namelijk centraal.