Neuro-bio-psycho-sociale aanpak

Wij richten ons op een blijvend resultaat door de domeinen Body, Mind & Life met elkaar te integreren binnen het kader van het connectoom. Multidisciplinaire kennis geïntegreerd in een neurobiopsychosociaal framework.

Neuro-bio-psycho-sociaal framework

Het biopsychosociale model

Het biopsychosociaal model (ontwikkeld door George L. Engel) weerspiegelt gezondheid en ziekte door de complexe interactie van biologische factoren, psychologische factoren en sociale factoren (cultuur, relaties, sociaaleconomisch, etc.). Het is een verklarend model.

 

 

Neuro-bio-psycho-sociaal framework

Preventie vraagt in de basis om een complete aanpak aangezien de onderlinge domeinen met elkaar interacteren. Vanuit de verschillende modellen hebben we ons eigen framework ontwikkeld door de domeinen Body (het lichaam), Mind (de geest) & Life (de wereld) samen te brengen.

Alle drie deze domeinen hebben invloed op jou als mens en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het is circulair. Een wijziging op één domein heeft wijzigingen op de andere domeinen tot gevolg. Het gaat om jou als totaalmens binnen een neurobiopsychosociaal framework.

Team-Around-The-Team model

We hebben een uniek Team-Around-The-Team netwerk model gecreëerd waarbij de member centraal staat en de verschillende stakeholders als een team samenwerken om duurzame uitkomsten te kunnen realiseren. We ontwikkelen software om dit model persoonlijk en schaalbaar te maken.