Holistisch en integraal model

Wij richten ons op het creëren van de ‘Complete Lifestyle Experience’ door de domeinen Body, Mind & Life met elkaar te integreren.

Complete Lifestyle Experience

Het biopsychosociale model

Het biopsychosociaal model weerspiegelt gezondheid en ziekte door de complexe interactie van biologische factoren, psychologische factoren en sociale factoren (cultuur, relaties, sociaaleconomisch, etc.).

Alle drie deze domeinen hebben invloed op jou als mens en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het is circulair. Een wijziging op één domein heeft wijzigingen op de andere domeinen tot gevolg.

Het biopsychosociaal model wordt gebruikt als zeer ruim verklaringsmodel. Het gaat in wezen over holisme, de complete mens. Het gaat om het individu als onderdeel van het collectief. Wij mensen hebben elkaar namelijk nodig.

Het ontstaan van het model

Het biopsychosociaal model is voortgekomen uit het werk van George L. Engel (1913-1999). Engel gaf in 1977 via een artikel aan dat er niet werd voldaan aan de gezondheidsbehoeften van mensen, omdat er niet holistisch naar gezondheid en ziekte werd gekeken.

Hij gaf in de context van een klinische behandeling aan dat biologische, psychische en sociale factoren een dynamisch verband met elkaar vertonen en dat deze interacties zowel het proces als de uitkomst van een behandeling beïnvloeden.

Engel heeft het model ontwikkeld als middel voor een betere zorg aan patiënten. We kunnen dit echter ook breder toepassen, namelijk als middel om een bredere kijk op onszelf en onze omgeving te ontwikkelen om zo ons individueel en collectief welbevinden te verbeteren.

Complete Lifestyle Experience

Preventie vraagt in de basis om een complete aanpak aangezien de onderlinge domeinen met elkaar interacteren. Wij hebben het model een praktische vertaalslag gegeven met de domeinen Body (bio), Mind (psycho) & Life (sociaal). Dit noemen we de ‘Complete Lifestyle Experience’.

We ontwikkelen onze oplossingen vanuit deze inhoudelijke filosofie. We zetten technologie in als mechanisme om onze oplossingen toegankelijk en betaalbaar te maken voor een grote groep mensen. Op deze manier hopen wij een bijdrage te leveren aan een hogere kwaliteit van leven.

Dit doen we op basis van een netwerkstructuur, wat wij om hebben gedoopt tot het Team-Around-The-Team (TATT) model. Het zorgt ervoor dat specialisten, coaches en andere stakeholders rondom de member circuleren. De member, die staat bij ons namelijk centraal.